Rättshjälp - Aktuell information gällande Rättshjälp
Undantag från rättshjälp

Undantag från rättshjälp

Det finns ett antal rättsliga processer som är undantagna från rättshjälp. De rättsprocesser som man inte kan få rättshjälp för är:

  • Självdeklaration
  • Äktenskapsförord
  • Testamentetvister
  • Bouppteckning
  • Bodelning
  • Gåvobrev


Möjlighet till rättshjälp

En del rättsprocesser ligger i gråzonen och det går i undantagsfall få rättshjälp för och dessa är:

  • Underhållsavgift för barn
  • Äktenskapsskillnad

Erhålla rättshjälp

Erhålla rättshjälp

Alla beslut rörande rätt till rättshjälp eller frågeställningar kring rättshjälp hanteras av Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen..[8]

Rättshjälp vid näringsverksamhet

En fysisk person kan i undantagsfall få rättshjälp för judiska komplikationer som uppstått i näringsverksamhet direkt kopplad till den fysiska personen.

Juridiska personer kan inte få rättshjälp utan förutsätts klara detta på egen hand eller via företagsförsäkringar.