Rättshjälp - Aktuell information gällande Rättshjälp








Frågor och Svar om Rättshjälp

Frågor & Svar om Rättshjälp

Här samlas olika frågor och svar rörande rättshjälp och rätten till rättshjälp.

Vem kan få rättshjälp?

Om inte din hemförsäkring eller annan försäkring ger något rättsskydd för det tvistemål som saken gäller och du har ett lågt ekonomiskt underlag (tjänar mindre än 260.000 kr/år) kan du få rättshjälp från staten. Dessutom ska det vara ett tvistemål men äktenskapsförord, testamenten, bouppteckning och bodelning ger inte rätt till rättshjälp.

Endast fysiska personer, ej juridiska personer, kan få rättshjälp.

Hur vet man om man kan få rättshjälp

Innan du kan ansöka om och få rättshjälp måste du ha anlitat en advokat eller jurist i minst en timme. Ditt juridiska ombud kan hjälp dig att ansöka om rättshjälp och även informera dig om dina utsikter att lyckas i dit tvistemål.



Blir tvistemålet gratis tack vare rättshjälpen?

Tyvärr kommer du ändå få betala en hel del av rättshjälpen i rättshjälpavgift men hur mycket detta blir styrs av din inkomst. Du får max 100 h juridisk hjälp via rättshjälpen.

Vad är det för skillnad mellan rättsskydd och rättshjälp?

Skillnad mellan rättsskydd och rättshjälp

Rättsskydd ingår i försäkringar som t.ex. hemförsäkringen, villaförsäkringen eller fritidshusförsäkringen. Dessutom kan rättsskydd ingå även i fordonsförsäkringar som t.ex. i halv- eller helförsäkringen på din bil men även i båtförsäkringen. Detta rättsskydd ska i första hand användas om du råkar ut för några juridiska problem.

Rättshjälpen täcker vissa tvistemål som inte berör sådant som dina försäkringar normalt skulle täcka. Om du inte har en försäkring för bilen t.ex. men råkar ut för tvistemål kommer inte rättshjälpen att ge någon ersättning.