Rättshjälp - Aktuell information gällande Rättshjälp
Anlita en advokat

Advokat vid Rättshjälp

Många har aldrig anlitat en advokat och drar sig för att använda advokater av bland annat respekt för yrkeskåren efter att ha sett på amerikanska filmer och av kostnadsskäl. Det första du ska tänka på är att advokaten är till för dig och du är hans kund. En advokat gör allt för att det ska bli så bra som möjligt för dess klienter.

När ska man anlita en advokat?

Det kan vara lönsamt att rådfråga en advokat så fort det uppstår några juridiska problem eftersom det går att spara mycket pengar om man tidigt tar i problematiken. En advokat kan ofta tack vare sin erfarenhet använda tidigare lösningar och bidra till att problemen avhjälps snabbt innan de hunnit eskalera.Vad kostar det att anlita advokat?

Kostnad för advokat

Det är alltid svårt att i förväg säga vad ett juridiskt ärende kostar då man har en motpart och dess agerande att ta hänsyn till. Ifall du anlitar en advokat för ett tvistemål finns det möjligheter att få ersättning för en del av advokatkostnaderna från allmänna rättshjälpen. Advokaten ska hjälpa dig att ansöka om rättshjälpen men kan också hjälpa till med att diskutara och ta kontakt med försäkringsbolagen för att erhålla rättsskydd.

En advokat är alltid skyldig att informera klienterna om möjligheten att använda rättshjälpen eller någon av försäkringarna klienten har. Om inte fallet rör ett tvistemål ska advokaten poängtera att det finns möjlighet att få en offentlig försvarare.

Det advokaterna ska rätta sig efter är att advokatarvode som debiterar ska anses skäligt. Detta är en mycket vag definition men advokater kan debitera allt mellan 1000-3000 kr/tim.

Ett tips är att du alltid, redan vi första konsultationen, tar upp kostandsaspekten och ber advokaten uppskatta tidsåtgången utifrån tidigare erfarenhet samt vilket timtaxa advokaten tänkt debitera.