Rättshjälp - Aktuell information gällande Rättshjälp
Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten är den myndighet som handhar rättshjälpen i Sverige. Rättshjälpsmyndigheten verkar över hela Sverige och har regeringens uppdrag att hantera rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Rättshjälpsmyndigheten är en av Sveriges mindre myndigheter med sammanlagt åtta personer. I uppgifterna hos Rättshjälpsmyndigheten ingår förutom rättshjälpsfrågor att administrera betalningar till de som fått rättshjälp godkänt men även återbetalningskrav vid felaktiga utbetalningar.Adress till Rättshjälpsmyndigheten


Rättshjälpsmyndigheten
Storgatan 39
852 30 Sundsvall
Tel: 060-13 46 00
Rättshjälpsmyndigheten hemsida