Rättshjälp - Aktuell information gällande Rättshjälp
Rättshjälp

Rättshjälp

Rättshjälpär ett begrepp som innebär att staten betalar hela eller delar av egna rättegångskostnaderna i form av ersättning för advokater och juridiska ombud och rättsliga biträden.

Rätthjälpen täcker endast egna kostnader för rättegången men vid t.ex. förlust av ett tvistemål och man blir dömd att betala motpartens kostnader så står täcker inte ersättningen från rättshjälpen detta utan det får man stå för själva.

Krav för rättshjälp

Det är endast fysiska personer som kan få rättshjälp. En persons ekonomiska underlag (förenklat inkomst av tjänst + inkomst av kapital) får inte överstiga 260.000 kr.

Rättshjälp kan endast beviljas om värdet på tvistemålet är stort i förhållande till de kostnader tvisten förväntas generera. Det är endast undantagsvis som man får rättshjälp för tvistemål som understiger ett halvt basbelopp.

För att få rättshjälp måste man på egen bekostnad anlita det tänkta rättshjälpsbiträde eller advokaten minst en timme. Rättshjälpsbiträdets arbete får ej överstiga 100 timmar om inte domstolen beslutat annat.

I första hand ska privatpersoner använda det rättsskydd som finns i hemförsäkringen om det rör annat en trafikolycka och bilförsäkringen om fordonet varit inblandat.

Rättshjälpsbiträde

Rättshjälpsbiträde eller juridiskt ombud är den vanligaste formen av rättshjälp. Detta innebär att staten betalar för kostnaderna för en advokat eller jurist vilket kan vara en avsevärd kostnad.

Ansöka om rättshjälp

En advokat eller juridisk biträde hjälper dig att göra ansökan om rättshjälp. För att få rättshjälp krävs först att du på egen bekostnad anlitat en advokat i minst en timme.

Ansökan om rättshjälp finns att ladda ner här.

Mer om rättshjälp och Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp kan du läsa om här.Rättshjälpsavgift

Rättshjälpsavgiften är en avgift som den som söker och beviljas rättshjälp får betala. Desto större ekonomiskt underlag, EU, (intäkter för tjänst + intäkter på kapital) den sökande har ju högre rättshjälpsavgift

Endast personer med ett ekonomiskt underlag under 260.000 kr kan erhålla rättshjälp.

Rättshjälpsbiträde
  • 2% av kostnaderna för EU under 50.000 kr
  • 5% av kostnaderna för ett EU på mellan 50.000 - 100.000 kr
  • 10% av kostnaderna för ett EU på mellan 100.000 - 120.000 kr
  • 20% av kostnaderna för ett EU på mellan 120.000 - 150.000 kr
  • 30% av kostnaderna för ett EU på mellan 150.000 - 200.000 kr
  • 40% av kostnaderna för ett EU på mellan 200.000 - 260.000 kr